Site Overlay

รูปแบบการกระตุ้นสมอง

รูปแบบการกระตุ้นสมองมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของแนวคิดมากกว่าที่ได้รับการนำเสนอเป็นเบาะแส นักวิจัยได้ข้อสรุปว่าสมองใช้เบาะแสสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่ว่องไวเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติทั้งหมดของแนวคิดเป้าหมายที่ได้เรียนรู้ระหว่างชีวิต นี่เป็นทักษะที่สำคัญมากในธรรมชาติเพราะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลจำนวนเล็กน้อย

ตัวอย่างเช่นเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระเซอะกระเซิงบนชายฝั่งหินโดยอัตโนมัติเพราะเรารู้ว่างูอาจเป็นพิษ การศึกษาใช้สื่ออินเทอร์เน็ตจำนวนมากในการทำแผนที่คุณสมบัติที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่แตกต่างกัน การเรียนรู้ของเครื่องถูกใช้เพื่อสร้างแบบจำลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเหล่านี้กับรูปแบบการกระตุ้นสมอง จากรูปแบบนั้นรูปแบบการกระตุ้นสมองสามารถใช้เพื่ออนุมานได้อย่างแม่นยำว่าแนวคิดเรื่องการทดสอบนั้นเป็นความคิดของ ตัวอย่างเช่นรูปแบบการเปิดใช้งานสามารถใช้ในการอนุมานว่าเบาะแสนำเรื่องไปคิดช้างหรือสุนัข